ABŞ-BAKI
$5.3
0.01kq-0.5kq
ABŞ-BAKI
$8.96
0.5kq-1kq və yuxarı
ABŞ-GƏNCƏ
$8.1
0.01kq-0.5kq
ABŞ-GƏNCƏ
$10.76
0.5kq-1kq və yuxarı
ABŞ-SUMQAYIT
$6.5
0.01kq-0.5kq
ABŞ-SUMQAYIT
$10.95
0.5kq-1kq və yuxarı
BƏƏ-BAKI
$6.3
0.01kq-0.5kq
BƏƏ-BAKI
$8.96
0.5kq-1kq və yuxarı
BƏƏ-GƏNCƏ
$8.1
0.01kq-0.5kq
BƏƏ-GƏNCƏ
$10.76
0.5kq-1kq və yuxarı
BƏƏ-SUMQAYIT
$7.5
0.01kq-0.5kq
BƏƏ-SUMQAYIT
$10.95
0.5kq-1kq və yuxarı
ÇİN-BAKI
$7.2
0.01kq-0.5kq
ÇİN-BAKI
$9.86
0.5kq-1kq və yuxarı
ÇİN-GƏNCƏ
$9
0.01kq-0.5kq
ÇİN-GƏNCƏ
$11.66
0.5kq-1kq və yuxarı
ÇİN-SUMQAYIT
$8.2
0.01kq-0.5kq
ÇİN-SUMQAYIT
$11.85
0.5kq-1kq və yuxarı
TÜRKİYƏ-BAKI
$2.50
0.01kq-0.25kq
TÜRKİYƏ-BAKI
$4
0.25kq-0.5kq
TÜRKİYƏ-BAKI
$6.50
0.5kq-1kq və yuxarı
TÜRKİYƏ-GƏNCƏ
$3.50
0.01kq-0.25kq
TÜRKİYƏ-GƏNCƏ
$5.50
0.25kq-0.5kq
TÜRKİYƏ-GƏNCƏ
$8.50
0.5kq-1kq və yuxarı
TÜRKİYƏ-SUMQAYIT
$3.20
0.01kq-0.25kq
TÜRKİYƏ-SUMQAYIT
$4.70
0.25kq-0.5kq
TÜRKİYƏ-SUMQAYIT
$6.50
0.5kq-1kq və yuxarı
ALMANİYA-BAKI
€6.3
0.01kq-0.5kq
ALMANİYA-BAKI
€8.96
0.5kq-1kq və yuxarı
ALMANİYA-GƏNCƏ
€8.1
0.01kq-0.5kq
ALMANİYA-GƏNCƏ
€10.76
0.5kq-1kq və yuxarı
ALMANİYA-SUMQAYIT
€7.5
0.01kq-0.5kq
ALMANİYA-SUMQAYIT
€10.95
0.5kq-1kq və yuxarı
İNGİLTƏRƏ-BAKI
$4.95
0.01kq-0.5kq
İNGİLTƏRƏ-BAKI
$7.95
0.5kq-1kq və yuxarı
İNGİLTƏRƏ-GƏNCƏ
$7.75
0.01kq-0.5kq
İNGİLTƏRƏ-GƏNCƏ
$9.75
0.5kq-1kq və yuxarı
İNGİLTƏRƏ-SUMQAYIT
$6.5
0.01kq-0.5kq
İNGİLTƏRƏ-SUMQAYIT
$9.95
0.5kq-1kq və yuxarı
RUSİYA-BAKI
$6.95
0.01kq-0.5kq
RUSİYA-BAKI
$9.95
0.5kq-1kq və yuxarı
RUSİYA-GƏNCƏ
$9.75
0.01kq-0.5kq
RUSİYA-GƏNCƏ
$11.75
0.5kq-1kq və yuxarı
RUSİYA-SUMQAYIT
$7.95
0.01kq-0.5kq
RUSİYA-SUMQAYIT
$11.95
0.5kq-1kq və yuxarı

Tariflər

*Bağlamaların çatdırılma haqqını onlayn və ya Bakı ofisində nəğd, POS- terminal vasitəsi ilə ödəyə bilərsiniz.

ABŞ dollarının məzənnəsi şirkətin bank hesabının olduğu bankın (PASHA Bank ASC) ödəniş gününə rəsmi elan etdiyi məzənnəyə bərabərdir.

 

ABŞ, Almaniya və İngiltərədən* çatdırılan bütün bağlamaların daşınma haqqı yalnız fiziki çəkinin göstəriciləri əsasında hesablanır.

*İngiltərədən daşınma zamanı bağlamanın həcm çəkisi ilə fiziki çəkisi arasında fərq 15 kiloqramdan çox olarsa, daşınma haqqı ən yüksək olan çəki göstəricisi əsasında hesablanacaqdır.

Məsələn:
 
1. Bağlamanın fiziki çəkisi 3 kq, həcm çəkisi isə 35 kq təşkil edir. Bu zaman bağlamanın daşınma haqqı həcm çəkisi əsasında hesabalanacaqdır.
2. Bağlamanın fiziki çəkisi 20 kq, həcm çəkisi isə 4 kq təşkil edir. Bu zaman bağlamanın daşınma haqqı fiziki əsasında hesablanacaqdır.

 Çindən çatdırılan bütün növ geyim, ayaqqabı, çantaların daşınma haqqı yalnız fiziki çəki göstəriciləri əsasında hesablanır, digər əşyaların çatdırılma haqqının hesablanmasında həm həcm, həm də fiziki göstəriciləri nəzərə alınır.

Türkiyədən çatdırılan bütün növ geyim, ayaqqabı və yataq dəstləri çantaların daşınma haqqı yalnız fiziki çəki göstəriciləri əsasında hesablanır, digər əşyaların çatdırılma haqqının hesablanmasında həm həcm, həm də fiziki göstəriciləri nəzərə alınır.

BƏƏ çatdırılan bütün növ geyim, ayaqqabı, çantaların və televizorların daşınma haqqı yalnız fiziki çəki göstəriciləri əsasında hesablanır, digər əşyaların çatdırılma haqqının hesablanmasında həm həcm, həm də fiziki göstəriciləri nəzərə alınır.

Rusiyadan çatdırılma haqqı həm həcm, həm fiziki çəki əsasında hesablanır. Hansı daha yüksəkdirsə, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının metrik standartlara uyğun olaraq, daşınan yüklərin çəkisi bağlamaların ölçülərindən asılı olaraq, iki cür hesablana bilər:

1) Fiziki çəki;

 

2) Həcm çəkisi.

 

Bağlamaların ölçüləri böyük olduqda (təyyarədə daha çox yer tutduğuna görə), əvvəlcə hər iki çəki hesablanır, daha sonra göstəricisi böyük olan çəki daşınma çəkisi kimi seçilir.

 

 

Təyin olunmuş qaydalara əsasən həcm çəkisi aşağıdakı kimi hesablanır: 


En(sm) x Uzunluq(sm) x Hündürlük(sm)/6000  = Həcm çəkisi(kg)

  

Çatdırılma müddəti bağlamaların «Camex»-in ABŞ, Almaniya, BƏƏ, Türkiyə, Çin və İngiltərədə yerləşən anbarına daxil olduğu gündən etibarən qeyd olunmuşdur.