Təqribi qiymət
Ölkə
Uzunluq vahidi
Çəki vahidi
Çəki
Uzunluq
Eni
Hündürlük